Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


Rekisterinpitäjä
Lem-Kem Oy
Vieterikatu 11
15700 Lahti
lemkem(at)lemkem.fi


Yhteyshenkilö
Henrik Lemmetty
puh. +358 400 711339
henrik.lemmetty(at)lemkem.fi


Rekisterin nimi
Lem-Kem Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri sekä
Lem-Kem Oy:n lemkem.fi ja energiatiimi.fi-verkkosivustojen asiakas- ja markkinointirekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus
Lem-Kem Oy kerää asiakkaan verkkosivustolla antamia henkilötietoja ja verkkosivuston käyttöä
koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen sekä asiakkaan ja Lem-Kem Oy:n väliseen mainontaan, markkinointiin ja
suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Lem-Kem Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia
yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan
liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Rekisterin tietosisältö
Tietojärjestelmiin tallentuu tunnistetietoja asiakkaan käyttäessä lemkem.fi / energiatiimi.fi-
verkkosivustoja. Tunnistetietoihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Rekisteröidystä
voidaan tallentaa seuraavia tietoja:


Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue

Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Lem-Kem Oy:n verkkosivustoilla ja palveluissa

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään verkkosivustoa tai täyttäessäään lomakkeen
verkkosivuilla. Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää säännönmukaisesti
myös muista Lem-Kem Oy:n henkilörekistereistä. Tietoja voidaan saada myös sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä
yhteistyökumppaneiltamme.


Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointi tarkoituksiin.


Rekisterin suojaus
Rekisteri on talletettu palomuurein salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan,
johon on käyttöoikeudet Lem-Kem Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisen
tiedon korjaamista ja tietojen täydentämistä sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamista. Pyyntö tulee lähettää Lem-Kem Oy:lle kirjallisesti. Lem-Kem Oy:llä on oikeus pyytää
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Lem-Kem Oy

Tarkastus/muutos henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Henrik Lemmetty

Vieterikatu 11

15700 Lahti

henrik.lemmetty(at)lemkem.fi

 

Uusimmat blogikirjoitukset

Urakoitsija, kytke asiakkaasi aurinkovoimaan ennen kuin joku muu tekee sen!

Ympäristötietoisuus, vastuullinen elämäntyyli sekä kasvava kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaa lisää jatkuvasti aurinkovoimaloiden määrää Suomessa. Aurinkopaneelit eivät ole Suomessakaan enää

Mikä on helpoin tapa parantaa tuottavuutta ja vähentää terveysriskejä?

Astut kotiisi ja laitat eteisen valon päälle. Ripustat takin naulaan ja riisut kengät. Kävelet keittiöön, jossa valo ei toimi. Et näe eteesi, joten rupeat kaivamaan taskustasi puhelinta - siinähän on

Valoa ja energiaa Pikkuparlamenttiin

Eduskunnan käytävillä on ollut kuuma alkukesän aikana, vaikka ilmat Suomessa ovatkin olleet viileitä. Onneksi uusi aurinkovoimala saatiin nopeasti rakennettua käyttökuntoon Pikkuparlamentin katolle

LemKem_palvelut-1920x900.jpg

Fiksun energiankäytön ammattilaiset - Lem-Kem Oy ja Energiatiimi. Lue lisää meistä. 

Tutustu tuotevalikoimaamme!